нашите сайтове english

Дежурен по Община Варна

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ПО ОБЩИНА 052-820-112,   052-820-204,  052-820-016  204, 112
ДЕЖУРЕН ПОЛИЦАЙ 052-820-720  
ДЕЖУРЕН ПОЛИЦАЙ - служебен вход   223
ПРОПУСК   268
Top