нашите сайтове english

Биоразградими отпадъци

"Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни, растителни отпадъци, хартия, картон и други.

         Цялото събрано количество зелени отпадъци от територията на община Варна се предава от фирмите, поддържащи чистотата на обществените територии и Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“ на регионалната система за управление на отпадъците за компостиране.

Информация за предоставените съдове за събиране на „зелени отпадъци“

    Top