нашите сайтове english

Предстоящи събития

„Световен ден на околната среда“

Всяка година на 5-ти юни се отбелязва „Световен ден на околната среда“, като се организират инициативи по цял свят, посветени на опазване на природата и насърчаващи действия за опазване на околната среда.

Тази година темата на „Световния ден на околната среда“ е „Възстановяване на екосистемите“, с акцент върху възстановяване на връзката ни с природата.  

Официално стартира Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите 2021 – 2030 г. Целта е връщане на деградиралите екосистеми към живот чрез засаждане на дървета, почистване на речните брегове или предоставяне на пространство на природата за възстановяване и увеличаване на ползите за обществото, и увеличаване на биологичното разнообразие. Екосистемите са сложни и разнообразни, а тяхното съживяване се нуждае от внимателно планиране и прилагане на конкретни мерки и политики.

 

Инициатива "Денят на парковете в България"

„Денят на парковете в България“ ще се отбележи от Община Варна съвместно с кметство Звездица, с организирано мероприятие за подготовка на терена, на който впоследствие ще бъде изграден Екопарк, в местност „Куру чешма“ при входа на селото.

Инициативата ще бъде под ръководството на кмета на село Звездица, ще вземат участие доброволци и общински служители.

Обособяването на парковите зони, цели опазването на зеленото безценно богатство, запазване и съхраняване на биологичното разнообразие, природните местообитания, дивата флора и фауна, културните и исторически ценности.

    Top