нашите сайтове english

Информация

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че Община Варна е сключила Договор с конкретен Изпълнител – Консорциум „КБИ Никман”, за изпълнение на обществена поръчка по Рамково споразумение с предмет „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна”.

Предвидени за почистване са отводнителните канали, дерета, канавки и водостоци разположени на територията на район „Одесос”, район „Приморски”, район „Младост”, район „Владислав Варненчик”, район „Аспарухово”, кметство „Звездица”, кметство „Константиново”, кметство „Тополи” и кметство „Каменар”.

Дейностите по изпълнение на Договора ще се осъществяват през месеците ноември, декември, януари и февруари.

Съобразно ограничените средства ще бъдат почиствани приоритетно само участъци от отводнителните канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна с намалена проводимост.

Контролът се осъществява от еколози в съответните районни администрации и кметства, и от служителите в отдел „Опазване на околната среда”, Дирекция „Екология и опазване на околната среда”.

Списък на дерета  и отводнителните канали на територията на Община Варна

    Top