нашите сайтове english

Естетизация и модернизация на градската среда във Варна

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и екологичната среда, посредством реализиране на обекти от Инвестиционната програма на Варна в част градско развитие. Реализацията на дейностите по проекта са насочени към реконструкция, естетизация и модернизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда, повишаване качеството на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване на екологичната среда и развитието на целия регион. 

Проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна"

    Top