нашите сайтове english

Избори за Народно събрание 2021

Разяснителна кампания - ЦИК 

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване и подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Заповед № 0481/24.02.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)   

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa сформиране състава на секционните избиратели комисии (СИК) за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.

Заповед № 0386/15.02.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № 0386/15.02.2021 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 0340/11.02.2021 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № 0340/11.02.2021 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 0340/11.02.2021 г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секции

Указ № 9 за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.