нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0207/28.01.2021г.за определена категория на туристически обекти - ЗХР и МН за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0207/28.01.2021г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 1. Ресторант с чуждестранна кухня "Корали" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОПЪЛЧЕНСКА", № 27;
 2. Класически ресторант "Кайзер тераса"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, "Крайбрежна алея", плаж "Централен - север", ет.1;
 3. Кафе-бар "Шиша Хевън"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, "Крайбрежна алея", плаж "Централен - север", eт.2;
 4. Бързо хранене "Вива Кафе"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, УЛ."СВЕТА ИРИНА" № 1;
 5. Бързо хранене "Сабуей Червен площад"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, БУЛ."ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" № 83;
 6. Бързо хранене "Сабуей Севастопол"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 41;
 7. Снек-бар "Континентал ресторант"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Аспарухово", "Южна промишлена зона", ПИ № 10135.5501.311.12, кв. 2;
 8. Снек-бар "Флирт"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 123;
 9. Сладкарница "Терасата"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 1;
 10. Специализиран ресторант пицария "Тримата мускетари" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ."ТРОЛЕЙНА", № 12;
 11. Къща за гости "Континентал-Р" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, с.о. "Прибой", УПИ № 10135.5549.2373.1.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

  Top