нашите сайтове english

ОП "ТАСРУД"

Адрес: ул. „Д-р Пюскюлиев“ № 1

Имена Длъжност Телефон
Милко Лалев
office@tasrud-varna.com
Директор - ОП "ТАСРУД"

052-820-620

Марияна Янкова Техн. секретар 052-820-620
Боряна Петрова Гл. счетоводител 052-820-618
Сигнали относно светофарни уредби    052-809-993
Сигнали за автоматизираната билетна система   0700 20 280
Top