нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0566/08.03.2021г. за определена категория на туристически обекти - ЗХР и МН за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед: 

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0566/08.03.2021г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

1. Специализиран ресторант "Старата къща" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ", № 73

2. Бързо хранене "Сабуей Гранд Мол" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ."АНДРЕЙ САХАРОВ", № 2, Гранд Мол Варна

3. Бързо хранене "Сабуей Делта Планет Мол"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 185, ет. 2, МОЛ "Делта "Планет"

4. Бързо хранене "Сабуей Мол Варна" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" № 186, Варна МОЛ, Обект № 3.14

5. Бар-фоайе (лоби бар) "Алекта"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "ПРИМОРСКИ ПАРК 536" № 348

6. Закусвалня "Гостилница Хапката"       9010, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРЕГАЛНИЦА", № 50

7. Снек-бар "Фея"  обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "ДОБРОЛЮБОВ", № 3

8. Бързо хранене "Со Фреш"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ."СЛИВНИЦА" № 16

9. Кафе-сладкарница "Неделя" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ" № 47А

10. Кафе-аперитив "Дукеса"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, "Приморски парк 536", № 584

11. Кафетерия "Ралица"       9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", кв. 61, парцел VІІІ-5

12. Ресторант с чуждестранна кухня "Евент" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ."МЛАДЕЖКА" № 48

13. Специализиран ресторант "Хепи" обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ", № 25

14. Специализиран ресторант за риба, птици, дивеч или друго "Капитан Кук"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, "Морска гара", ет. 3

15. Специализиран ресторант за риба, птици, дивеч или друго "Мазу" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, парк "Приморски парк", плаж "Северен плаж", ПИ № 10135.2536.1023, м-ст "Буните ", обект 2

16. Снек-бар "Механа Атила"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ."МАГНОЛИЯ", № 17

17. Кафене "Роуд хаус"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА", № 100

18. Къща за гости "Сан Стефано"        9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."САН СТЕФАНО", № 17

19. Хотел "Аква" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДЕВНЯ" № 12 А

20. Семеен хотел "Дукеса"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, парк "Приморски парк 536", № 584

21. Почивна станция "Ралица"       9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", кв. 61, парцел VІІІ-5

22. Хотел "Адмирал" 9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Св.Св.Константин и Елена

23. Семеен хотел "Маргарита"  9010, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ."ПОСЕВ" № 29

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top