нашите сайтове english

Съобщения за издадена Заповед 1078/21.04.2021 г. и № 1080/21.04.2021 г. за настъпила промяна на вписаните обстоятелства и издаване на удостоверение за категория на туристически обекти - ЗХР за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства:

- Заповед 1078/21.04.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Специализиран ресторант за риба "Капитан Кук", находящ се в гр. Варна, "Морска гара", ет. 3.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства:

- Заповед 1080/21.04.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Класически ресторант "Стива", находящ се в гр. Варна, р-н „Приморски, к.к. „Чайка“, м-ст „Кабакум“, ул. „Владимир Райчев“, № 47.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top