нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1115/27.04.2021г. за определена категория на туристически обекти - ЗХР и МН за срок до 5 (пет) години

 

         На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1115/27.04.2021г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

  1.  Апартаменти за гости "Свети Никола Варна"; "St. Nicola Apartment Varna" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 13, ет. 5, ап. 14.
  2. Апартаменти за гости "Делукс студио център сити"; "Deluxe studio Center city" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХАН ОМУРТАГ", № 3, ет. 4, ап. 9.
  3. Апартаменти за гости, адм.район Младост, УЛ."МЛАДЕЖКА", бл. 33, вх. Б, ет. 4, ап. 33.
  4. Апартаменти за гости "Ателие №2; Atelie №2" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Евксиноград", ВИЛНА ЗОНА УЛ. "17-ТА" № 39, ет. 3, ат. 2.
  5. Апартаменти за гости Апартамент "№3" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Евксиноград", ВИЛНА ЗОНА УЛ.17-ТА, № 39, ет. 2, ап. 3.
  6. Стаи за гости "АВИ - Черно море студио" 9010, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, кв. Виница, УЛ.ПЕТРИЧ, № 16, ет. 1, сграда №1.
  7. Стаи за гости "АВИ - Джакузи студио" обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, кв. Виница, УЛ.ПЕТРИЧ, № 16, ет. 1, сграда №1.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top