нашите сайтове english

Съобщение за издадена Заповед № 1351/17.05.2021 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1351/17.05.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, съгласно приложение към заповедтта.

  1. Апартаменти за гости "Нимфа Делукс"; "Nympha Deluxe", находящ се в гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ", № 3, вх. А, ет. 6, ап. 22;
  2. Апартаменти за гости "Авантюрин"; "Aventurine", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ХРИСТО САМСАРОВ", № 14-16, вх. А, ет. 3, ап. 7;
  3. Стаи за гости "Вила София", гр. Варна, адм.район Аспарухово, МЕСТН. "РАКИТНИКА", ИД № 10135.5426.1009.2;
  4.  Апартаменти за гости "Рийч Дриймс 1" "Reach dreаms 1", гр., Варна, адм.район Приморски, УЛ.АРХ.ПЕТКО МОМЧИЛОВ, № 3, ет. 2, ап.;
  1. Апартаменти за гости гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", № 94, ет. 2, ап. 3;
  2. Апартаменти за гости "Иларион 08", гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ" № 8, ет. -1;
  3. Апартаменти за гости "Рийч Дриймс 2" "Reach dreаms 2", гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДУБРОВНИК", № 38, ет. 2, ап. 1.

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top