нашите сайтове english

Декларации от № 451 до № 600

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна Дирекция длъжност дата Декларация за имущество и интереси
451   Лиляна Петкова Дамянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 27.4.2021  
452   Светлана Златева Коева   Превенции Директор 27.4.2021  
453   Ирина Николова Кертикова-Табакова   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 28.4.2021  
454   Петър Маринов Вълков   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 28.4.2021  
455   Петя Райнова Карагеоргиева   УСКОР Юрисконсулт 28.4.2021  
456   Стефка Среброва Костова   ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  28.4.2021  
457   Марияна Василева Цветкова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  28.4.2021  
458   Светлана Георгиева Атанасова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  28.4.2021  
459   Пламена Димитрова Тодорова   ОМД Гл. експерт "Духовност и етноси" 28.4.2021  
460   Калушка Валентинова Жечева   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 28.4.2021  
461   Стелияна Димитрова Маринова   ВК Началник на отдел 28.4.2021  
462   Анета Евтимова Маджарова   ОМД Главен счетоводител 28.4.2021  
463   Мария Деянова Апостолова    МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 28.4.2021  
464   Сияна Николова Котова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 28.4.2021  
465   Стефан Асенов Манзурски   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 28.4.2021  
466   Валентина Стефанова Вълчева   АГУП Началник на отдел 28.4.2021  
467   Кремена Георгиева Георгиева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 28.4.2021  
468   Йорданка Тодорова Великова   СД Ст. експерт „Икономист социални програми и проекти”  28.4.2021  
469   Полина Янкова Костадинова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 28.4.2021  
470   Таня Маринова Василева   СД Директор 28.4.2021  
471   Юлия Димитрова Илиева   ДГ№28"Пролет" директор 28.4.2021  
472   Родислав Кузманов Кузманов   Спорт Мл. експерт "Ученически и студентски спорт" 28.4.2021  
473   Белица Атанасова Паунова   АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 28.4.2021  
474   Вартухи Антонова Стоянова   КДР Счетоводител "Контрол по СФУК" 28.4.2021  
475   Силвия Ненчева Найденова   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 28.4.2021  
476   Велина Ганчева Димитрова    УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 28.4.2021  
477   Галина Делчева Петрова   ОМД Гл. експерт "Строителство" 28.4.2021  
478   Кристин Светославов Спасов   КДР Гл. експерт "Празници и чествания" 28.4.2021  
479   Анелия Иванова Маринова    СД Ст. експерт „Икономист социални програми и проекти”  28.4.2021  
480   Мирослава Миткова Иванова     СД Гл. експерт "Икономист" 28.4.2021  
481   Катя Петрова Григорова   ДГ№1"Светулка" Директор 29.4.2021  
482   Станка Атанасова Борисова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 29.4.2021  
483   Недялка Драганова Николова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 29.4.2021  
484   Магдалена Стоянова Стефанова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 29.4.2021  
485   Гергана Пламенова Янкова   ЕООС Ст.инспектор "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 29.4.2021  
486   Хюсние Акиф Халил   ЕООС Гл. експерт "Опазване на околната среда" 29.4.2021  
487   Боряна Любенова Павлова   ЕООС Гл. експерт "Опазване на околната среда" 29.4.2021  
488   Гюлшен Арунова Акифова    КС Инспектор "Контрол и санкции" 29.4.2021  
489   Камелия Николаева Василева   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 29.4.2021  
490   Анелия Добринова Митева   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 29.4.2021  
491   Димитрина Петрова Димитрова   ИАО Началник на сектор 29.4.2021  
492   Елисавета  Христова Савова   ДГ№12"Ян Бибиян" Директор 29.4.2021  
493   Десислава Пенчева Борисова   АГУП Директор 29.4.2021  
494   Лидия Николова Христова   Здравеопазване Гл. експерт "Икономист" 29.4.2021  
495   Виолета Ганчева Димитрова   Здравеопазване Гл. експерт "Информационно обслужване и техническа дейност" 29.4.2021  
496   Димитричка Петрова Панчева   Здравеопазване Гл. експерт "Финанси" 29.4.2021  
497   Мая Делчева Попова   Превенции Главен счетоводител 29.4.2021  
498   Борислав Василев Станчев   Превенции Гл. експерт "Превенции" 29.4.2021  
499   Борислав Петев Валериев   ИАО Директор 29.4.2021  
500   Боряна Крумова Соколова   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 29.4.2021  
501   Антоанета Иванова Тончева   ОП ДДД Директор 29.4.2021  
502   Десислава Ангелова Тодорова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 29.4.2021  
503   Елена Георгиева Кенарова   ОМД Началник на отдел 29.4.2021  
504   Мариана Асенова Митева   ОМД Гл. експерт "Младежки проекти и обучения" 29.4.2021  
505   Радка Иванова Тодорова   ОМД Началник на отдел 29.4.2021  
506   Галина Любомирова Арнаудова   Здравеопазване Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" 29.4.2021  
507   Маргарита Донева Вълканова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 29.4.2021  
508   Галя Живкова Никова   АГУП Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 29.4.2021  
509   Рая Николова Караниколова   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 5.5.2021  
510   Пламен Колев Кънчев   ИИБ Гл. експерт "Телекомуникации" 5.5.2021  
511   Анна Стефанова Колева   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 5.5.2021  
512   Николина Любенова Димитрова   ФСД Старши счетоводител 5.5.2021  
513   Радослав Насков Петров   ЕНОП Мл. експерт "Планиране и проекти за устойчиво развитие" 5.5.2021  
514   Даниела Стратиева Стоянова    ИАО Мл. експерт ЕСГРАОН 5.5.2021  
515   Владимир Веселов Минков   ЕНОП Гл. експерт "Национални оперативни програми" 5.5.2021  
516   Румяна Цонева Кръстева   ОМД Гл. експерт "Детски градини" 5.5.2021  
517   Екатерина Владиславова Стоянова   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 5.5.2021  
518   Ваня  Трендафилова Димитрова   ДГ№40"Детски свят" директор 5.5.2021  
519   Митка Илиева Николова   ДГ№48"Ран Босилек" директор 5.5.2021  
520   Янислава Димитрова Шопова   СД Гл. експерт "Икономист" 5.5.2021  
521   Преслава Ангелова Димитрова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 5.5.2021  
522   Марияна Колева Йорданова   дг№51"Ран Босилек" директор 5.5.2021  
523   Мария Людмилова Бадинова   КК Гл. експерт "Връзки с обществеността" 7.5.2021  
524   Станислав Недев Стоянов   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 7.5.2021  
525   Станислав Светлев Стилянов   КК Началник на отдел 7.5.2021  
526   Радка Стефкова Калчева   РБ "Пенчо Славейков" Директор 7.5.2021  
527   Сиана Георгиева Илиева   АГУП Старши юрисконсулт 7.5.2021  
528   Джемиле Исмаилова Джелилова   КОБс Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 7.5.2021  
529   Калин Петров Конецовски   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 7.5.2021  
530   Пламен Друмев Йорданов    АГУП Началник на отдел 7.5.2021  
531   Цветелина Маринова Добрева    УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 7.5.2021  
532   Роза Маринова Добрева   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 7.5.2021  
533   Добри Славов Добрев   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 7.5.2021  
534   Красимира Тенева Стефанова   УЧРАУ Ст. специалист "Деловодител" 7.5.2021  
535   Даниела Емилова Чучуганова-Маринова     УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 7.5.2021  
536   Ивелина Светославова Тодорова   ЕНОП Гл. експерт "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" 7.5.2021  
537   Елена Йорданова Софрониева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 7.5.2021  
538   Мирослав Росенов Димитров   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 7.5.2021  
539   Мария Росенова Иванова   КДР Ст. експерт "Музикални фестивали" -  0.5 бр. 7.5.2021  
540   Станислав Огнянов Йолов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 7.5.2021  
541   Янко Драгнев Манковски   МД Главен юрисконсулт 7.5.2021 Чл. 35, ал. 1, т.2
542   Станислава Руменова Илиева   МД Директор  7.5.2021  
543   Елена Янкова Ташева - Маринова   ДГ№31"Крилатко" Директор 7.5.2021  
544   Надя Анастасова Костова   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 7.5.2021  
545   Красимира Димчева Кузманова   УЧРАУ Директор 7.5.2021  
546   Пламена Цветанова Цонева   КДР Гл. експерт "ММФ "Варненско лято" 7.5.2021  
547   Веселина Здравкова Кунева   ИИБ Гл. специалист "Паспортизация строежи" 7.5.2021  
548   Звезделин Златев Златев   ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 7.5.2021  
549   Антоанета Иванова Хинева   ОМД Гл. експерт "Училища" 7.5.2021  
550   Валентин Цвятков Пранджев   СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 7.5.2021  
551   Петко Стоянов Бойновски   ОСИСД Директор 7.5.2021  
552   Ваня Илиева Стоева   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 7.5.2021  
553   Красимир Рачев Рачев   УСКОР Началник на отдел 7.5.2021  
554   Мирослав Васков Георгиев   ИАО Гл. експерт "Хардуерни ресурси" 7.5.2021  
555   Невяна Тодорова Петрова   ЕООС Инспектор "Управление на отпадъците" 10.5.2021  
556   Даниела Иванова Събева   ЕООС Ст. инспектор "Управление на отпадъците" 10.5.2021  
557   Максим Димитров Ников   ЕООС Ст. инспектор "Управление на отпадъците" 10.5.2021  
558   Татяна Димитрова Керанова   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 10.5.2021  
559   Дора Димитрова Илиева   ЕООС Началник на отдел 10.5.2021  
560   Силвия Илиева Лазарова   УЧРАУ Гл. специалист "Архив" 10.5.2021  
561   Катя Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      10.5.2021  
562   Красимира Николова Петрова    УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      10.5.2021  
563   Надежда Христова Кирчева-Христова   УЧРАУ Гл. експерт "Технически архив" 10.5.2021  
564   Велина Стоянова Великова    ФСД Старши счетоводител 10.5.2021  
565   Иванка Дойчева Томова    ФСД Старши счетоводител 10.5.2021  
566   Росен Иванов Димитров   ССИ Гл. експерт "Завеждащ Регистратура за класифицирана информация" 10.5.2021  
567   Нели Николова Йотовска   ФиБ Началник на отдел 10.5.2021  
568   Веселин Желязков Недялков   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 10.5.2021  
569   Евелина Георгиева Динчева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 10.5.2021  
570   Анна Каменова Георгиева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 10.5.2021  
571   Славничка Ангелова Ангелова   ОМД Гл. експерт "Ученически конкурси" - 0,5 бр. 10.5.2021  
572   Снежанка Борисова Узунова   ФиБ Гл. експерт "ФРЗ и капитални вложения" 10.5.2021  
573   Стефан  Атанасов Савов   ФиБ Началник на отдел 10.5.2021  
574   Йоана Славчева Йорданова   КС Главен инспектор 10.5.2021  
575   Маргарита Маринова Петрова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 10.5.2021  
576   Йорданка Димитрова Панделиева-Бойкинова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 10.5.2021  
577   Даниела Иванчева Клинкова    ССИ Гл. специалист "Регистратор на класифицирана информация" 10.5.2021  
578   Иван Ганчев Ганчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 10.5.2021  
579   Сибила Евгениева Марчева   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 10.5.2021  
580   Тодорка Иванова Кондева    ОМД Старши счетоводител 10.5.2021  
581   Росица Димитрова Цонева   ОМД Счетоводител 10.5.2021  
582   Йовка Стефанова Желязкова-Христова   АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 10.5.2021  
583   Христо Юриев Станчев   ИАО Гл. експерт "Информационна и мрежова сигурност" 10.5.2021  
584   Юлия Веселинова Вълчева      ОМД Гл. експерт "НПО и доброволци" 10.5.2021  
585   Радостина Иванова Ганева   ОМД Гл. експерт "Младежки дейности" 10.5.2021  
586   Мария Христова Върбанчева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 10.5.2021  
587   Десислава Димитрова Желева   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 10.5.2021  
588   Стилиана Вълчева Петрова   ДЯ № 2 “МОРЯЧЕ” Директор 10.5.2021  
589   Галина Русева Йовчева   ДГ№32"Моряче" Директор 10.5.2021  
590   Венелин Михайлов Маринов   УСКОР Гл. специалист "Доброволни формирования и РОСН" 10.5.2021  
591   Димчо Петров Терзиев   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 10.5.2021  
592   Наталия Бориславова Михайлова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 10.5.2021  
593   Иван Тодоров Иванов   УСКОР Гл. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 10.5.2021  
594   Йорданка Стоилова Генкова   ФСД Старши счетоводител 10.5.2021  
595   Илиана Василева Русева   ФСД Старши счетоводител 10.5.2021  
596   Иглика Стамова Стамова   АГУП Главен юрисконсулт 10.5.2021  
597   Луиза Арам Каспарян   СД Началник на отдел 10.5.2021  
598   Румянка Василева Начева   Туризъм Мл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 10.5.2021  
599   Надежда Илкова Иванова   ДГ№19"Славейче" Директор 10.5.2021  
600   Нели Георгиева Иванова   ФСД Счетоводител 10.5.2021  
    Top