нашите сайтове english

Архив 2016

Заповед № 0463/15.02.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 0646/02.03.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 0812/14.03.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 0885/18.03.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 0945/25.03.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1047/30.03.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1053/30.03.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1338/20.04.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1339/20.04.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1340/20.04.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1341/20.04.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1501/03.05.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1502/03.05.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1689/19.05.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1690/19.05.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1715/20.05.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 2385/06.07.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 2811/10.08.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 2832/12.08.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3044./01.09.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3092/09.09.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3228./10.09.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3430/16.09.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3453/20.09.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3553/28.09.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3828/14.10.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3833/14.10.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3864/18.10.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3977/28.10.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3978/28.10.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 4169/08.11.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 4487/02.12.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 4501/05.12.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 4508/06.12.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 4559/09.12.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 4562/09.12.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 4628/15.12.2016 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 4788/30.12.2016 г. на Кмета на Община Варна

    Top