нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1454/31.05.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1454/31.05.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. 1. Апартаменти за гости "Лия; Liya" находящ се гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОБОРИЩЕ" № 28, вх. А, ет. 1, ап. 1.
  2. Апартаменти за гости "Мария Луиза 42"; "Marya Luiza 42" находящ се гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА", № 42, ет. 2, ап. 5.
  3. Апартаменти за гости "БГ Апартмънтс-Момина Сълза" находящ се гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МОМИНА СЪЛЗА", № 8, ет. 5, ап. 99.
  4. Апартаменти за гости "Варна Дрийм Апартмент 1": "Varna Dream Apartment 1" находящ се гр. Варна, адм.район Приморски, "ВИЛНА ЗОНА", УЛ. "28-МА", № 20 А, ет. 2, ап. 2.
  5. Стаи за гости "Апартамент" "Apartament" находящ се гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ",  № 10, сграда №5, ет. 2, ап. 2.
  6. Апартаменти за гости "Апартамент", "Apartament" находящ се гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. Св.Св."Константин и Елена", БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 308, сграда 1,ет. 1, ап. 3.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top