нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1563/09.06.2021г. за определяне категория на туристически обекти - ЗХР и МН за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1563/09.06.2021г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 1. 1. Снек-бар "Хепи Бийч" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, к.з. Прибой, УПИ № І - 72103, кв. 6, 10135.5511.205.1
 2. 2. Снек – бар "Каптаж" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, "Приморски парк", "Крайбрежна алея", ПИ № 10135.1509.13.12
 3. 3. Бързо хранене "Морско конче" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ЦАР СИМЕОН I" № 19-А
 4. 4. Бързо хранене "Вива кафе", обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - бензиностнация "ОМВ"
 5. 5. Бързо хранене "Вива кафе" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ."СЛИВНИЦА", № 184
 6. 6. Бързо хранене "Вива кафе" 9010, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, БУЛ. "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 158 А
 7. 7. Кафе-сладкарница "Госсип Бар Макс"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ.
 8. Снек – бар "Регина" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о." Ален Мак", УПИ № IV-1513, кв. 78
 9. 9. Кафе-аперитив "Стрийт Лайф"  9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Одесос, УЛ."ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" № 4
 10. 10. Класически ресторант "Ресторантчето Ефе"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Траката-разширение", м-ст "Старите лозя", ПИ № 10135.2566.159
 11. 11. Снек - бар "Маккалали" 9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, Морски плаж "Варна централен", ул. "Алея Кап. Георги Георгиев"
 12. 12. Кафене "Корретто" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ", № 58
 13. 13. Ресторант с национална кухня "Орхидея" обл. Варна, общ. Варна, Варна, ж.к. "Вл.Варненчик" до бл.18
 14. 14. Ресторант с чуждестранна кухня - италианска "Бакаро Ристо - Бар" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."АРХИМАНДРИТ ФИЛАРЕТ", № 4А
 15. 15. Класически ресторант "Камелия" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, БУЛ."КНЯЗ БОРИС I", № 147
 16. 16. Класически ресторант "Ванила“ 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, к.з."Прибой", ПИ № 193817.  
 17. Класически ресторант " Каше"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна,  адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ ШКОРПИЛ", № 16
 18. 18. Ресторант с българска кухня "Механа Одаята" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна адм.район Приморски, БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" № 128А
 19. Снек – бар "Джентс" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, "ПРИМОРСКИ ПАРК II", № 679, ПИ № 2, кв. 22
 20. 20. Кафе-сладкарница "Кафе Барселона"  9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ."БАЛЧИК" № 3
 21. 21. Бързо хранене "Българска скара" 9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ."КАП.РАЙЧО", № 96
 22. 22. Снек – бар „Раковина“ 9010, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", "Голям плаж", УПИ II -142, 143, 145 = 211, кв. 7, ПИ 10135.2569.252
 23. Класически ресторант "Творчески дом на БАН" – 9006, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, ПИ № 169, кв. 10
 24. Бързо хранене „Руж“ 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "АРХИТЕКТ МИРЧЕВ", № 8
 25. Класически ресторант „Морско казино“ – 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, "Приморски парк", ПИ № 10135.1509.4.4, к-кс "Морско казино"
 26. Пансион „Регина“ – 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", ПИ № 1513, кв. 78
 27. Семеен хотел „Ванила‘ - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, к.з."Прибой", ПИ № 1938
 28. Почивна станция "Творчески дом на БАН"  - 9005, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 169, кв. 10
 29. Къща за гости "Воден 17" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."ВОДЕН" № 17

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Top