нашите сайтове english

Съобщение за издадена Заповед № 1517/07.06.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 1517/07.06.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. Апартаменти за гости "Студио ОК"; "Studio OK",, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОКОЛЧИЦА", № 5, ет. 3, ап. 7
 2. Апартаменти за гости "Албатрос", к.к. "Св.Св.Константин и Елена", жилищна сграда "Албатрос" ет. 3, ап. 26
 3. Апартаменти за гости, УЛ. ", ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", № 29, вх. Б, ет. 1, ап. 1
 4. Апартаменти за гости, "112", КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ.67, бл. Б, ет. 0, ат. 112, к-с "Сплендит"
 5. Апартаменти за гости "Тракия", УЛ. "ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ", № 16, ап.1,
 6. Апартаменти за гости "Азур-1", КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ.46", № 10, ет. 2, ап. А 9
 7. Апартаменти за гости "Централ Лукс Апартмънт"; "Central Lux Apartment", УЛ. "ДЕБЪР", № 19, ет. 4, ап. 12
 8. Апартаменти за гости "Голден Хаус 1", к.к. "Чайка", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ", № 72, ет. 2, ап. 1
 9. Апартаменти за гости "Голден Хаус 5", к.к. "Чайка", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ", № 72, ет. 2, ап.5
 10. Апартаменти за гости "Голден Хаус 4", к.к. "Чайка", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ", № 72, ет. 2, ап.4
 11. Апартаменти за гости "Голден Хаус 6", к.к. "Чайка", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ", № 72, ет. 2, ап.6
 12. Апартаменти за гости "Селиолу", УЛ. "СЕЛИОЛУ", № 11-13, ет. 6, ап. 14
Top