нашите сайтове english

ОП "Управление на проекти и озеленяване"

Адрес: гр.Варна , жк."Чайка" бл.19, вх."В"
Тел. За връзка 052/820-809; 052/820-810 и 052/820-811

Имена Длъжност Телефон
Стоян Аргиров
opurnpp@abv.bg
Директор-ОП "У-ние на проекти и озеленяване" 052-820-808, 052-820-809
Top