нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2621/17.08.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед: 

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2621/17.08.2021г. за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости които са безсрочни, а именно:

 1. Апартаменти за гости - адм.район Приморски, УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. В, ет. -1, ап. 29
 2. Апартаменти за гости - адм.район Приморски, УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. В, ет. 1, ап. 49
 3. Апартаменти за гости - адм.район Приморски, УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. 1, ап. 61
 4. Апартаменти за гости  - адм.район Приморски, УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. В, ет. 1, ап. 46
 5. Апартамент за гости -  адм.район Приморски, УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. В, ет. -1, ап. 21
 6. Апартамент за гости - адм.район Одесос, УЛ."ДЕБЪР", № 22, ет. 3, ап. 5
 7. Апартамент за гости - адм.район Приморски, УЛ.  "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. 1, ап. 51
 8. Апартаменти за гости - адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. 1, ап. 52
 9. Апартаменти за гости - адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. 1, ап. 50
 10. Апартаменти за гости - адм.район Приморски, УЛ.  "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. 1, ап. 39
 11. Апартамент за гости - адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. -1, ап. 62
 12. Апартамент за гости - адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. Г, ет. -1, ап. 32
 13. Апартамент за гости - адм.район Одесос, УЛ. "ЦАРИБРОД", № 5, ет. 2, ап. 2
 14. Апартамент за гости - адм.район Одесос, УЛ. "КАВАЛА", № 12, ет. 4, ап. 10
 15. Апартаменти за гости "Ателие Слънце" - адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 152, вх. 2, ет. 4, ап. 11, сграда № 3
 16. Стаи за гости "Вила Жана" - адм.район Приморски, м-ст" Свети Никола", № 124
 17. Апартаменти за гости "Б 24"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 5, ап. 24
 18. Апартаменти за гости "Б 25"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 5, ап. 25
 19. Апартаменти за гости "Б 26"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 6, ап. 26
 20. Апартаменти за гости "Б 23"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 5, ап. 23
 21. Апартаменти за гости "Б 22"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 5, ап. 22
 22. Апартаменти за гости "Б 21"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 5, ап. 21
 23. Апартаменти за гости "Б 7"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 7
 24. Апартаменти за гости "Б 6"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 6
 25. Апартаменти за гости "Б 5"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 5
 26. Апартаменти за гости "Б 8"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 8
 27. Апартаменти за гости "А 14"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. А, ет. 5, ап.14
 28. Апартаменти за гости "Б 9"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 9
 29. Апартаменти за гости "Б 4"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 1, ап. 4
 30. Апартаменти за гости "Б 3"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 1, ап. 3
 31. Апартаменти за гости "Б 1"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 1, ап. 1
 32. Апартаменти за гости "А 18“ адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ ", № 3, вх. А, ет. 6, ап. 18
 33. Апартаменти за гости "А 17“ адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ ", № 3, вх. А, ет. 6, ап. 17
 34. Апартаменти за гости "А 16“ адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ ", № 3, вх. А, ет. 6, ап. 16
 35. Апартаменти за гости "А 15“ адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ ", № 3, вх. А, ет. 6, ап. 15
 36. Апартаменти за гости "А 13“ адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ ", № 3, вх. А, ет. 6, ап. 13
 37. Апартаменти за гости "Б 20"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 4, ап. 20
 38. Апартаменти за гости "Б 19"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 4, ап. 19
 39. Апартаменти за гости "Б 18"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 18
 40. Апартаменти за гости "Б 17"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 17
 41. Апартаменти за гости "Б 16"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 16
 42. Апартаменти за гости "Б 15"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 15
 43. Апартаменти за гости "Б 13"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 13
 44. Апартаменти за гости "Б 14"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 14
 45. Апартаменти за гости "Б 12"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 12
 46. Апартаменти за гости "А 1“ адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ ", № 3, вх. А, ет. 1, ап. 1
 47. Апартаменти за гости "Б 10"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 10
 48. Апартаменти за гости "А 11"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 4, ап. 11
 49. Апартаменти за гости "А 10"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 4, ап. 10
 50. Апартаменти за гости "А 9"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 9
 51. Апартаменти за гости "А 8"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 8
 52. Апартаменти за гости "А 7"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 7
 53. Апартаменти за гости "А 6"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 6
 54. Апартаменти за гости "А 5"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 5
 55. Апартаменти за гости "А 2"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2
 56. Апартаменти за гости "А 3"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 1, ап. 3
 57. Апартаменти за гости "А 4"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 4
 58. Апартаменти за гости "А 4"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 1
 59. Апартаменти за гости "А 4"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 10
 60. Апартаменти за гости "А 4"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 11
 61. Апартаменти за гости "А 4"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 18
 62. Апартаменти за гости "А 4"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 17
 63. Апартаменти за гости "А 4"- адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 14
 64. Апартаменти за гости „Болеро“ - адм.район Одесос, УЛ. "ЦАРИБРОД", № 5, ет. 2, ап. 2

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top