нашите сайтове english

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност началник на отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ в дирекция „Местни данъци“ при Община Варна

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ

началник на отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ в дирекция „Местни данъци“

ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

Име, презиме и фамилия на кандидата/вх. №

Резултат от начина по чл.33

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1. вх. № РД21015242ВН/23.07.2021 г.

4,80 от минимален 4,00

3

4,84

5

38,60

2. вх. №РД210151198ВН/23.07.2021 г.

4,20 от минимален 4,00

3

4,69

5

36,05

 

 

Председател на конкурсната комисия-

Заместник-кмет на Община Варна:      ______(П)______(П. Пейчев)                                                          Дата: 16.08.2021 г.                                                        

                      

 

 

    Top