нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2677/24.08.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

         На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал.3, ал. 3 и чл. 19 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2677/24.08.2021г. за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости които са безсрочни, а именно:

1.Апартаменти за гости "Лидер апартамент 27 юли" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ЮЛИ", № 31, ет. 2

 1. Апартаменти за гости"Лидер апартамент Маламир" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ХАН МАЛАМИР", № 24, ет. 2, ап. 2
 2. Апартаменти за гости "Лидер апартамент Опера" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ".КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА", № 16, ет. 2, ап. II 2

     4. Апартаменти за гости "Уютен апартамент "Прага" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПРАГА", № 15, ет. 4, ап. 5

 1. Апартаменти за гости "Симпатичен апартамент Прага" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ПРАГА", № 15, ет. 4, ап. 6
 2. Апартаменти за гости "ХВГ - Азур 2" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Св.Св.Константин и Елена, УЛ. "46", № 8, ет. 5, ап. С 29
 3. Апартаменти за гости "Хелена Холидей Апартс Б" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к." Св.Св.Константин и Елена", УЛ."46", № 8, ет. 4, ап. В20
 4. Апартаменти за гости "ХВГ - Азур 1" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к." Св.Св.Константин и Елена", УЛ."46", № 10, ет. 4, ап. В 25
 5. Апартаменти за гости "Хелена Холидей Апартс А" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", УЛ."46", № 8, ет. 4, ап. А 15
 6. Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 202, ет. 2, ап. 3
 7. Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА", № 24 Б, ет. 5
 8. Апартаменти за гости "Панорама Кабакум Апартамент 6"9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 53, вх. 2, ап. 6, кв. 35
  Top