нашите сайтове english

Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство

Чрез реализацията на проекта се цели да се предостави инвестиционна подкрепа на дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията.

Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство

    Top