нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2815/08.09.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

  1. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - Заповед № 2815/08.09.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

1        В1-0Г0-1УД-А0        Апартаменти за гости        "Бохо Шик"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "СЛИВНИЦА" № 8, ет. 1, ап. 1

2        В1-0ВЮ-0ФЩ-А0     Апартаменти за гости        "Кръстю Мирски 5"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."КРЪСТЮ МИРСКИ", № 5, ет. 3, ап. 7

3        В1-0ВЯ-1УБ-А0        Апартаменти за гости        "Център - две спални"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ХРИСТО САМСАРОВ", № 3, ет. 3, ап. 4

4        В1-03З-1УТ-С0        Стаи за гости          "Казабланка Комплекс"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "КРЪСТЮ МИРСКИ" № 1

5        В1-0ВЩ-1ТФ-А0      Апартаменти за гости        "Двата близнака Апартамент - 5"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАНИ ГИНЧЕВ", № 15, ет. 4, ап. 5

6        В1-0ВШ-1ТФ-А0      Апартаменти за гости        "Двата близнака Апартамент - 3"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЦАНИ ГИНЧЕВ", № 15, ет. 3, ап. 3

  

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

 Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top