нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2816/08.09.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - Заповед № 2816/08.09.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

1        В1-0ВФ-0ДГ-А0       Апартаменти за гости        "Сий парк § пуул"   9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "ПРИМОРСКИ ПАРК-ГОРЧИВАТА ЧЕШМА", № 501, вх. 1, ет. -2, ап. 7

2        В1-0ВУ-1С1-А0        Апартаменти за гости        "Лидер апартамент Ивайло"        9000, обл. Варна, общ. гр. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ИВАЙЛО", № 10, ет. 4, ат. 3

3        В1-0ВЧ-1РР-А0        Апартаменти за гости        "Панорама Кабакум Апартамент 9"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 10135.2571.505.2.9, сгр.2, сек.2, ет.3, ап.9

4        В1-0ВЦ-1РР-А0        Апартаменти за гости        "Панорама Кабакум Апартамент 8"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 10135.2571.505.2.8, сгр.2, сек.2, ет.3, ап.8

5        В1-0ВХ-1РР-А0        Апартаменти за гости        "Панорама Кабакум Апартамент 7"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 10135.2571.505.2.7, сгр.2, сек.2, ет.2, ап. 7

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

 Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top