нашите сайтове english

Дейност "Хранителен комплекс"

Имена Длъжност Телефон Вътрешен
Николай Колев Управител  052-820-724 249
Петранка Атанасова Зам.управител  052-820-020 469
Иван Стоянов Гл. готвач  052-820-020 469
Маргарита Василева
mvasileva@varna.bg
Гл. счетоводител 052-820-209 209
Таня Малчева счетоводител - касиер   543
Top