нашите сайтове english

Избори 14 ноември 2021

Заповед № 3204/08.10.2021 г. на Кмета на Община Варна за изменение на заповеди №№ 3004/20.09.2021 г. и 3005/20.09.2021 г. в частта на приложение 1

Изменено приложение № 1 към Заповед № 3004/20.09.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка със Заповед № 3204/08.10.2021 г. на Кмета на Община Варна

Изменено приложение № 1 към Заповед № 3005/20.09.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка със Заповед № 3204/08.10.2021 г. на Кмета на Община Варна

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ГД "ГРАО" -  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa сформиране състава на секционните избиратели комисии (СИК) за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Заповед № 3107/01.10.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и занародни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № 3005/20.09.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № 3005/20.09.2021 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 3004/20.09.2021г . на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед 3004/20.09.2021г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед 3004/20.09.2021г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секции

 
 

 

Top