нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2971/20.09.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

- Заповед № 2971 /20.09.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. Апартаменти за гости - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ, № 42,сграда 3, ет. 1, сграда 3

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК. 

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top