нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3133/05.10.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

- Заповед № 3133/05.10.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1. Апартаменти за гости "Л1-3-А3/L1-3-A3" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 152, вх. 3, ет. 2, ап. 3
 2. Апартаменти за гости "Л3-А18/L3-A18" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 11, ет. 5, ап. 18, сграда №2
 3. Апартаменти за гости "Л3-А9/L3-A9" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 11, ет. 3, ап. 9, сграда №2
 4. Апартаменти за гости "Л3-А8/L3-A8" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 11, ет. 3, ап. 8, сграда №2
 5. Апартаменти за гости "Л3-А13/L3-A13" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 11, ет. 4, ап. 13, сграда №2
 6. Апартаменти за гости "Л3-А4/L3-A4" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.СТАНКО ВЪЛЧАНОВ, № 11, ет. 2, ап. 4, сграда №2
 7. Апартаменти за гости "Л3-А14/L3-A14" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 11, ет. 4, ап. 14, сграда №2
 8. Апартаменти за гости "Л3-А10/L3-A10" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 11, ет. 3, ап. 10, сграда №2
 9. Апартаменти за гости "Л3-А15/L3-A15" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 11, ет. 5, ап. 15, сграда №2
 10. Апартаменти за гости "Л3-А12/L3-A12" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 12, ет. 4, ап. 12, сграда №2
 11. Апартаменти за гости "Л3-А7/L3-A7" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 11, ет. 3, ап. 7, сграда №2
 12. Апартаменти за гости "Л3-А5/L3-A5" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 11, ет. 2, ап. 5, сграда №2
 13. Апартаменти за гости "Л3-А11/L3-A11" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."СТАНКО ВЪЛЧАНОВ", № 11, ет. 2, ап. 5, сграда №2
 14. Апартаменти за гости "Л2-А-А5/L2-A-A5" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 154, ет. 1, ап. 5         15. Апартаменти за гости "Л1-1-А1/L1-1-A1" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к." Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 152, вх. 1, ет. 2, ап. ат1, сграда №3
 15. Стаи за гости - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ЦАРЕВЕЦ", № 55, бл. 2, вх. Г, ет. 8, ап. 153

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

  Top