нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3247/11.10.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

- Заповед № 3247/11.10.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

1. Апартаменти за гости "Уайт централ апартамент" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."Любен Каравелов", № 58,  ет. 1, ап. 2

2. Апартаменти за гости "Смарт централ апартамент" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."Съборни", № 19, вх.Б, ет.2, ап.25.

Top