нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3428/15.10.2021г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

- Заповед № 3428/15.10.2021г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. УИК В1-0ГР-1ЧА-А0 Апартаменти за гости "Съни хоум", находящ се в гр. Варна, адм.район "Приморски", УЛ. "ДУБРОВНИК", № 54, блок 1, ет. 4, ап. 22.
  2. УИК В1-0ГН-1ЦС-А0 Апартаменти за гости, находящ се в гр.Варна, адм.район "Одесос", УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", № 26, ет. 6, ап. 21.
  3. УИК В1-0ГП-1ЦС-А0 Апартаменти за гости, находящ се в гр. Варна, адм.район "Одесос", УЛ. "ПРЕЗВИТЕР КОЗМА", № 11, ет. 2, ап. 1.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top