нашите сайтове english

Списък на допуснатите кандидати за длъжност Директор на Градска художествена галерия – Варна

С П И С Ъ К
Н А
ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
за длъжност ДИРЕКТОР НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ– ВАРНА

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия допуска до участие следните кандидати:

 

            1.Николай Йорданов Русев

            2.Доротея Руменова Павлова

            3.Александър Петров Въчков

             

Допуснатите кандидати следва да се явят за Защита на Концепция за развитието на Градска художествена галерия - Варна, 2021г.-2026г. и събеседване на 02.12.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия – Варна.

 

Председател  на конкурсната комисия: _______(п)________

 

                                                                            (Нора Момчева)

 

Публикуван на 08.11.2021 г.

    Top