нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Социален работник по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Социален работник по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

1.    Милена Маринова Иванова

 

2.    Васвие Хюсмен Тодорова

 

3.    Иванка Сотирова Сотирова

 

4.    Татяна Грозданова Асенова- Георгиева

 

5.    Диана Стефанова Топалова

 

6.    Красимира Христова Долмова

 

7.    Цветелина Николова Николова

 

Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.11.2021г. на адрес: град Варан, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 10.30 часа.

 

 

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Социален работник по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

1.    Силвия Илиева Добрева – не отговаря на изискванията за професионален опит;

2.    Нели Неделчева Георгиева – не отговаря на изискванията за професионален опит и на изискванията за образователно-квалификационна степен;

3.    Илиана Недялкова Кръстева – не отговаря на изискванията за професионален опит и на изискванията за образователно-квалификационна степен;

4.    Даниела Любомирова Чардаклиева – не отговаря на изискванията за професионален опит;

5.    Петя Петрова Димитрова– не отговаря на изискванията за професионален опит  и на изискванията за образователно-квалификационна степен;

6.    Пламена Танева Стоянова– не отговаря на изискванията за професионален опит;

7.    Ирина Стефанова Иванова– не отговаря на изискванията за професионален опит;

8.    Красимир Иванов Калчев – не отговаря на изискванията за професионален опит и на изискванията за образователно-квалификационна степен;

9.    Валентина Петрова Анастасова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

10. Айсел Йълмаз Кязим– не отговаря на изискванията за професионален опит и на изискванията за образователно-квалификационна степен;

11. Пенка Василева Вълкова– не отговаря на изискванията за професионален опит;

12. Теодора Желева Карапачова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

13. Златка Миткова Тодорова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

14. Мария Даниелова Йованович – не отговаря на изискванията за образователно-квалификационна степен;

15. Еюб Ахмедов Еюбов – не отговаря на изискванията за професионален опит;

16. Велина Пламенова Петрова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

17. Иванка Петкова Кръстева – не отговаря на изискванията за професионален опит и на изискванията за образователно-квалификационна степен;

18. Михаела Иванова Тодорова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

19. Донка Кръстева Аргирова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

20. Десислава Стоянова Христова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

21. Зорница Петрова Петрова – не отговаря на изискванията за професионален опит и на изискванията за образователно-квалификационна степен;

22. Светлана Георгиева Денева – не отговаря на изискванията за професионален опит;

23. Кремена Стойчева Станкова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

24. Татяна Крумова Трифонова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

25. Ренета Стаменова Димитрова – не отговаря на изискванията за професионален опит и на изискванията за образователно-квалификационна степен;

26. Радостина Иванова Калудова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

27. Ана Атанасова Златева – не отговаря на изискванията за професионален опит;

28. Донка Василева Тиганева – не отговаря на изискванията за професионален опит;

29. Милена Маринова Димова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

30. Красен Димитров Колев – не отговаря на изискванията за професионален опит;

31. Силвия Несторова Ботинова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

32. Ралица Пенева Георгиева – не отговаря на изискванията за професионален опит;

33. Моника Кирилова Димитрова – не отговаря на изискванията за професионален опит;

    Top