нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Медицинска сестра по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Медицинска сестра по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Мая Цвяткова Радева
 2. Стела Миленова Денчева
 3. Самуил Данаилов Арсов
 4. Елиана Ганчева Кирова
 5. Юлия Стоянова Стоянова
 6. Минка Стоянова Бояджиева
 7. Деница Веселинова Вичева
 8. Мариана кирилова Здравкова
 9. Ирина Йоргакиева Йоргакиева
 10. Галина Гинчева Стоянова

 

             Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.11.2021г. на адрес: град Варна, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2 от 14.30 часа.

 

 

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Медицинска сестра по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Бисерка Трифонова Цветкова – не отговаря на изискванията за образователна степен и професионален опит.
  Top