нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Домашен помощник по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Домашен помощник по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Ирина Жекова Маринова
 2. Виолета Антонова Тодорова
 3. Нели Неделчева Георгиева
 4. Радостина Стоянова Добруджанска
 5. Атанас Жечев Пенев
 6. Дора Пеева Караколева
 7. Николинка Любомирова Апостолова
 8. Бранимир Георгиев Николов
 9. Йорданка Стаматова Кателиева - Лашал
 10. Пенка Костадинова Мочева
 11. Цветелина Емилова Караиванова
 12. Любчо Стефанов Ангелов
 13. Елка Янева Андреева
 14. Светлана Георгиева Денева
 15. Албена Стоянова Боракова
 16. Соня Росенова Генова

 

Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 18.11.2021г. на адрес: град Варна, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2, както следва:

от 09.00 часа – от 1-ви до 8-ми номер вкл.

От 10,00 часа – от 9 – ти до 16-ти номер вкл.

 

 

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Домашен помощник по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Ангел Атанасов Илиев – не отговаря на изискванията за образование.
  Top