нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Сътрудник „Социална работа“ по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Сътрудник „Социална работа“ по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Светла Христова Събева
 2. Маргарита Генова Иванова
 3. Светла Димитрова Сотирова
 4. Наталия Александрова Димитрова
 5. Зорница Петрова Петрова
 6. Пламен Савов Андреев
 7. Светлана Георгиева Денева
 8. Силвия Илиева Добрева
 9. Дарина Тошкова Димитрова-Османова
 10. Нели Стефанова Димитрова
 11. Даниела Любомирова Чардаклиева
 12. Севдалина Миткова Първанова
 13. Михаела Георгиева Георгиева
 14. Елена Любенова Петрова
 15. Ирина Жекова Маринова
 16. Бранимир Георгиев Николов
 17. Аида Ардаваст Дайлерян
 18. Виолета Антонова Тодорова
 19. Никола Михайлов Василев
 20. Нели Неделчева Георгиева
 21. Радостина Стоянова Добруджанска
 22. Атанас Жечев Пенев
 23. Мариана Петрова Атанасова
 24. Бисерка Трифонова Цветкова
 25. Ахавни Хартюн Прикян - Трендафилова
 26. Елена Георгиева Илиева
 27. Надежда Георгиева Симеонова
 28. Теодора Йорданова Барутчийска
 29. Веселина Христова Гайдарова
 30. Даниела Русева Русева
 31. Йордан Роев Роев
 32. Дора Пеева Караколева
 33. Снежанка Спасова Аргирова
 34. Юлия Иванова Недялкова
 35. Георги Георгиев Ръждев
 36. Николинка Любомирова Апостолова
 37. Алекси Киряков Алексиев
 38. Йорданка Стаматова Кателиева - Лашал
 39. Полина Емилова Минчева
 40. Елка Янева Андреева
 41. Михаела Иванова Тодорова
 42. Людмила Милева Кръстева
 43. Любчо Стефанов Ангелов
 44. Донка Кръстева Аргирова
 45. Дияна Ралева Анастасова
 46. Десислава Стоянова Христова
 47. Християна Цветанова Иванова
 48. Боряна Христова Саркисян
 49. Маргарита Костадинова Тончева
 50. Станка Димитрова Мирчева
 51. Албена Стоянова Боракова
 52. Соня Росенова Генова
 53. Кремена Стойчева Станкова
 54. Донка Василева Тиганева
 55. Елена Любомирова Милева
 56. Красен Димитров Колев
 57. Росица Тодорова Кирова
 58. Силвия Несторова Ботинова
 59. Ралица Пенева Георгиева
 60. Кристиан Иванов Славов
 61. Моника Кирилова Димитрова 

 

Интервю с допуснатите кандидати за длъжността Сътрудник „Социална работа“ ще се проведе на 19.11.2021г. на адрес: град Варна, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2, както следва:

От 09.00 часа – от 1-ви до 8-ми номер вкл.

От 10,00 часа – от 9 – ти до 16-ти номер вкл.

От 11,00 часа – от 17-ти до 24 – ти номер вкл.

От 12,00 часа – от 25 – ти до 29 – ти номер вкл.

От 14,00 часа – от 30 – ти до 38 – ми номер вкл.

От 15,00 часа – от 39 – ти  до 46-ти номер вкл.

От 16,00 часа – от 47-ти до 54-ти номер вкл.

От 17,00 часа – от 55-ти до 61-ви номер вкл.

 

 

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Сътрудник „Социална работа“ по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Росица Иванова Герчева - не е представила документ за образователно-квалификационна степен;
 2. Силвия Вълчанова Димитрова - не е представила документ за образователно-квалификационна степен;
 3. Давид Илиев Димитров – не е представил документ за образователно-квалификационна степен;
 4. Ивайло Михайлов Иванов – подал заявление за оттегляне от интервю за длъжност Сътрудник „Социална работа“.

 

 

 

 

  Top