нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Хигиенист по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Хигиенист по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Илиана Недялкова Кръстева
 2. Катя Симеонова Димитрова
 3. Венцислав Николаев Димитров
 4. Вяра Веселинова Кайкова
 5. Мария Стефанова Карова-Цвяткова
 6. Станка Димитрова Мирчева
 7. Атанас Жечев Пенев
 8. Марийка Иванова Казкова
 9. Янка Иванова Кънчева
 10. Цанка Савкова Стойчева
 11. Елена Георгиева Илиева
 12. Надежда Георгиева Симеонова
 13. Теодора Станева Иванова
 14. Емилия Събинова Алдинова
 15. Анета Миткова Сабинова
 16. Валентин Петров Атанасов
 17. Хюсеин Ахмед Шабан
 18. Румяна Парушева Ангелова
 19. Снежанка Колева Димитрова
 20. Гергина Янкова Стоянова
 21. Ася Асенова Георгиева
 22. Христо Вълканов Стоянов
 23. Иванка Петкова Кръстева
 24. Кристина Емилова Йорданова
 25. Елена Матеева Златарова
 26. Маргарита Костадинова Тончева
 27. Росица Владимирова Михайлова
 28. Живка Тодорова Димитрова
 29. Донка Василева Тиганева
 30. Наталия Алексеевна Николова
 31. Василка Иванова Йорданова
 32. Любчо Стефанов Ангелов
 33. Снежанка Великова Великова
 34. Даниела Русева Русева
 35. Хава Реджебова Касимова
 36. Пламена Танева Стоянова
 37. Светломир Марков Михайлов 

      Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 18.11.2021г. на адрес: град Варна, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2, както следва: 

От 11,00 часа – от 1-ви до 8-ми номер вкл.

От 12,00 часа – от 9-ти до 12-ти номер вкл.

От 14,00 часа – от 12–ти до 19-ти номер вкл.

От 15,00 часа – от 20-ти до 28–ти номер вкл.

От 16,00 часа – от 29–ти до 37- ти номер вкл. 

  Top