нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжност Диспечер по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

Списък с допуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Диспечер по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Силвия Илиева Добрева
 2. Милена Николаева Мелешкова
 3. Наталия Александрова Димитрова
 4. Иванка Сотирова Сотирова
 5. Мария Павлова Димитрова
 6. Ваня Борисова Иванова
 7. Дарина Тошкова Димитрова-Османова
 8. Даниела Любомирова Чардаклиева
 9. Пламена Танева Стоянова
 10. Радостина Иванова Калудова
 11. Кристина Периклиева Терзис
 12. Нона Мартинова Дончева
 13. Ахавни Хартюн Прикян - Трендафилова
 14. Валентина Петрова Анастасова
 15. Пенка Василева Вълкова
 16. Теодора Желева Карапачова
 17. Златка Миткова Тодорова
 18. Диана Илчева Едрева
 19. Мехрибан Мехмед Ниязи
 20. Бранимир Георгиев Николов
 21. Даниела Костадинова Владимирова
 22. Женя Стоянова Димитрова
 23. Янка Пандова Кесикова
 24. Михаела Иванова Тодорова
 25. Дияна Ралева Анастасова
 26. Йорданка Стаматова Кателиева- Лашал
 27. Татяна Крумова Трифонова
 28. Милена Маринова Димова
 29. Красен Димитров Колев

 

Интервю с допуснатите кандидати за длъжността Диспечер ще се проведе на 17.11.2021г. на адрес: град Варна, бул. „Съборни" №24 (сградата на Стоматологията), етаж 2, както следва: 

от 14.00 часа – от 1-ви до 9-ти номер вкл.

от 15,00 часа – от 10–ти до 18-ти номер вкл.

от 16,00 часа – от 19-ти до 27–ти номер вкл.

от 17,00 часа – от 28–ти до 29–ти номер вкл.

 

 

Списък с недопуснатите кандидати до интервю за длъжност:

Диспечер по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. Нели Стефанова Димитрова – не отговаря на изискванията за образование в професионалната област;
 2. Никола Доброславов Дойчев - не е представил диплом за образователно-квалификационна степен;
 3. Красимир Иванов Калчев - не отговаря на изискванията за образователно-квалификационна степен;
 4. Айсел Йълмаз Кязим - не отговаря на изискванията за образование в професионалната област;
 5. Ивелина Петрова Петрова – не отговаря на изискванията за образование в професионалната област;
 6. Юлия Иванова Недялкова – не е представила диплом за образователно-квалификационна степен;
 7. Мария Иванова Колева - не е представила диплом за образователно-квалификационна степен.
  Top