нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за длъжност Медицинска сестра по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

След проведени интервюта с кандидати за заемане на длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА по следния начин:

  1. Самуил Данаилов Арсов
  2. Елиана Ганчева Кирова
  3. Юлия Стоянова Стоянова
  4. Деница Веселинова Вичева
  5. Мариана Кирилова Здравкова
  6. Ирина Йоргакиева Йоргакиева
  7. Стела Миленова Денчева
  8. Галина Гинчева Стоянова

Класираните кандидати ще бъдат поканени за сключване на трудов договор.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ивелина Кирилова – Ръководител на проект, телефон за контакт 052/820-544.

    Top