нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за длъжност Сътрудник „Социална работа“ по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНА РАБОТА“

 по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

След проведени интервюта с кандидати за заемане на длъжността СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНА РАБОТА“ по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНА РАБОТА“ по следния начин:

 1. Пламен Савов Андреев
 2. Наталия Александрова Димитрова
 3. Даниела Любомирова Чардаклиева
 4. Михаела Георгиева Георгиева
 5. Аида Ардаваст Дайлерян
 6. Михаела Иванова Тодорова
 7. Севдалина Миткова Първанова
 8. Йордан Роев Роев
 9. Георги Георгиев Ръждев
 10. Светла Христова Събева
 11. Снежанка Спасова Аргирова
 12. Християна Цветанова Иванова
 13. Боряна Христова Саркисян
 14. Людмила Милева Кръстева
 15. Мариана Петрова Атанасова 

За сключване на трудов договор ще бъдат поканени първите седем класирани кандидати. При отказ от страна на един от първите седем кандидати да заемат длъжността, ще бъде поканен следващия класиран кандидат.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ивелина Кирилова – Ръководител на проект, телефон за контакт 052/820-544.

  Top