нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за длъжност Хигиенист по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ХИГИЕНИСТ

 по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“,

по процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

След проведени интервюта с кандидати за заемане на длъжността ХИГИЕНИСТ по проект „Патронажна грижа + в Община Варна“, процедура BG05M9OP001-6.002, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0181-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на задълженията за длъжността ХИГИЕНИСТ по следния начин:

 1. Катя Симеонова Димитрова
 2. Вяра Веселинова Кайкова
 3. Мария Стефанова Карова-Цвяткова
 4. Станка Димитрова Мирчева
 5. Янка Иванова Кънчева
 6. Цанка Савкова Стойчева
 7. Елена Георгиева Илиева
 8. Надежда Георгиева Симеонова
 9. Теодора Станева Иванова
 10. Валентин Петров Атанасов
 11. Хюсеин Ахмед Шабан
 12. Румяна Парушева Ангелова
 13. Снежанка Колева Димитрова
 14. Гергина Янкова Стоянова
 15. Елена Матеева Златарова
 16. Маргарита Костадинова Тончева
 17. Росица Владимирова Михайлова
 18. Живка Тодорова Димитрова
 19. Наталия Алексеевна Николова
 20. Любчо Стефанов Ангелов
 21. Снежанка Великова Великова
 22. Даниела Русева Русева
 23. Пламена Танева Стоянова
 24. Донка Василева Тиганева
 25. Василка Иванова Йорданова

Класираните кандидати ще бъдат поканени за сключване на трудов договор.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ивелина Кирилова – Ръководител на проект, телефон за контакт 052/820-544.

 

  Top