нашите сайтове english

План за действие за Зелен град на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на Обществена консултация относно приемане на „План за действие за зелен град“ на Община Варна

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

Проект на „План за действие за Зелен град“ на Община Варна

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес:гр. Варна бул. „Осми приморски“ № 43,
  • На вниманието на: Заместник-кмет, Пламена Маринова
  • Относно:Обществени консултации потносно приемане на „План за действие за Зелен град“ на Община Варна

По електронен път:

  • Ел. поща: pmarinova@varna.bg
  • Относно: Обществени консултации относно приемане на „План за действие за Зелен град“ на Община Варна

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 календарни дни

  • от 17.12.2021 г. до 17.01.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

Решение № ВА-94/ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за действие за зелен град“ за гр. Варна, с възложител Община Варна

Проект на План за действие за Зелен град“ на Община Варна

Green City Action Plan

5. Координати за връзка:

  • Пламена Маринова– Заместник Кмет на Община Варна
  • Тел. За връзка: 052/820 328
  • Ел. Поща: pmarinova@varna.bg
Top