нашите сайтове english

Предефиниран проект №3 прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България

Основна цел на проекта е подобряване капацитета на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени.

Проект "Предефиниран проект №3 прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България"

 

    Top