нашите сайтове english

Програма за развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществено обсъждане  относно приемане на „Програма за развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030г“.

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъде проведено обществено обсъждане  под формата на „Писмени предложения“ с предмет: 

Проект на „Програма за развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030г“.

  1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
  • На хартиен носител:

Адрес: гр. Варна бул. „Осми приморски“ № 43,

На вниманието на: Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“

Относно: Програма за развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030г“.

  • По електронен път:

Ел. поща: sdgeorgieva@varna.bg

Относно: Обществено обсъждане  относно приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030г“.

  1. Форма на обществено обсъждане :
  • Писмени предложения
  1. Период на обсъждането : 30 календарни дни
  • от 15.03.2022 г. до 15.04.2022 г.
  1. Съдържание на документацията:

Проект на „Програма за развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030г“.

План-график за реализиране на Програмата за устойчиво развитие на туризма в oбщина Варна 2021г.-2030г.

  1. Координати за връзка:

Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“

Тел. за връзка 052 820 534

Ел. поща : sdgeorgieva@varna.bg

Top