нашите сайтове english

Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна

Основна цел на проекта е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на бездомни лица и семейства.

Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“

 

    Top