нашите сайтове english

Декларации от № 1 до № 150

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата
1   Юлия Петкова Петкова   КОБС Директор 7.1.2022
2   Невена Петрова Клюнкова     УЧРАУ Началник на отдел 7.1.2022
3   Ирина Иванчева Нинова   УЧРАУ Гл. инспектор "Вътрешен административен контрол" 7.1.2022
4   Славка Василева Стаматова    Туризъм Гл. специалист "Категоризация на туристическите обекти" 10.1.2022
5   Веска Богданова Александрова - Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 11.1.2022
6   Десислава Димитрова Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 11.1.2022
7   Галина Емилова Петрова   ПНО Юрисконсулт 12.1.2022
8   Кремена Кирилова Манолова   АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 12.1.2022
9   Галена Иванова Семова   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 12.1.2022
10   Светлана Христова Христова   ОМД Гл. експерт "Общински педагогически информационен център" 12.1.2022
11   Веселина Орлинова Златева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 13.1.2022
12   Зорница Лъчезарова Велинова    УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 13.1.2022
13   Невин Али Басри   УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 13.1.2022
14   Йорданка Милкова Тонкова    УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 13.1.2022
15   Тонко Николов Тонков   УСКОР Гл. специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 13.1.2022
16   Адриана Петрова Петрова   ОМД Гл. експерт "Училища" 13.1.2022
17   Росен Станев Роев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район"Младост" 14.1.2022
18   Галина Маринова Плугчиева   Туризъм Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 17.1.2022
19   Виолета Петрова Василева    ФСД Старши счетоводител 17.1.2022
20   Гергана Николова Беделева   УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 19.1.2022
21 1 Дияна Красимирова Михайлова   ЕНОП мл. експерт "Планиране и проектиране за устойчиво развитие" 19.1.2022
22   Елена Стефанова Иванова   ДГ№13"Мир" Директор 19.1.2022
23   Мариана Петрова Шаркова     УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 19.1.2022
24   Веселина Здравкова Кунева   ИИБ Гл. специалист "Паспортизация строежи" 20.1.2022
25   Георги Димитров Стоянов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 20.1.2022
26   Кремена Георгиева Недева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 20.1.2022
27   Силвия Ненчева Найденова   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 20.1.2022
28   Николай Бориславов Стефанов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 21.1.2022
29   Пламен Друмев Йорданов    АГУП Началник на отдел 21.1.2022
30   Мария Иванова Въртигорова    УСКОР Началник на сектор 21.1.2022
31   Тодор Петров Стоянов   УСКОР Инспектор "Осигуряване на обществения ред" 21.1.2022
32   Елена Йорданова Софрониева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 21.1.2022
33   Невена Господинова Димитрова   ДГ№18"Чайка" Директор 24.1.2022
34   Тодорка Маринова Георгиева   ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 25.1.2022
35   Миглена Димитрова Димитрова   СД Мл. експерт „Социални програми и проекти”  25.1.2022
36   Марияна Стефанова Парушева   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 26.1.2022
37   Петранка Тодорова Влаева   ДГ№11"Незабравка" Директор 27.1.2022
38   Соня Димитрова Георгиева    Туризъм Директор 28.1.2022
39   Младен Стоянов Стоянов   Туризъм Началник на отдел 28.1.2022
40 3 Доротея Руменова Павлова   ГХГ Директор 28.1.2022
41   Иван Тодоров Иванов   УСКОР Гл. инспектор "Контрол и опазване на обществения ред и околната среда" 31.1.2022
42   Марияна Ангелова Свистунова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 31.1.2022
43   Явор Стефанов Златев   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 31.1.2022
44   Ивелина Христова Иванова   ДГ№9"Ален Мак" Директор 31.1.2022
45   Росица Тодорова Русева   Здравоепазване Ст. експерт "Здравеопазване" 31.1.2022
46   Дамянка Тодорова Куюмджиева     МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 1.2.2022
47   Янка Тодорова Асенова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци"      2.2.2022
48   Тодорка Йорданова Команчева   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 2.2.2022
49   Даниела Стоянова Петрова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 2.2.2022
50   Йорданка Янакиева Петкова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 2.2.2022
51   Дияна Златева Янева   ЦПЛР- ЦКО Директор 2.2.2022
52   Елена Великова Йорданова   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  2.2.2022
53   Анета Ангелова Александрова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 2.2.2022
54 2 Милко Минков Лалев   ОП ТАСРУД Директор  3.2.2022
55   Невяна Михайлова Кеманова   Туризъм Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 4.2.2022
56 4 Румяна Валериева Ванева   ОМД Гл. експерт "Училища" 7.2.2022
57   Ирина Апостолова Угринска   Туризъм Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 7.2.2022
58   Елена Димитрова Петрова   УКСОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 7.2.2022
59   Емилия Дякова Генова   ИИБ Началник на отдел 7.2.2022
60   Доброслав Николов Дойчев   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 8.2.2022
61   Гергана Костадинова Танчева    МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  8.2.2022
62   Христина Атанасова Манева   СД Гл. експерт "Рехабилитация" 8.2.2022
63   Ивелина Атанасова Дюлгерова   СД Ст. експерт "Социална дейност" 8.2.2022
64   Веселина Златева Стоилова   СД Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора" 8.2.2022
65   Теодора Петрова Атанасова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 8.2.2022
66   Веселин Александров Икономов   УЧРАУ Ст. специалист "Дежурен в район "Аспарухово" 8.2.2022
67   Сияна Николова Котова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 11.2.2022
68   Свилена Петрова Михайлова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 11.3.2022
69   Силвия Любомирова Андонова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 11.2.2022
70   Монка Недкова Николова   ЦПЛР-ОДК Директор 11.2.2022
71   Наташа Здравкова Еленска   ОМД Ст. експерт "Човешки ресурси" 16.2.2022
72   Светла Георгиева Чобанова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 17.2.2022
73   Елка Стоянова Дойчева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 17.2.2022
74   Татяна Веселинова Ташева   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 21.2.2022
75   Йовка Иванова Илиева   ОСИСД Гл. експерт "Реклама" 22.2.2022
76   Стелияна Георгиева Василева   УЧРАУ Гл. инспектор "Вътрешен административен контрол" 25.2.2022
77   Нели Славова Зайкова   ДЛЗЛД Длъжностно лице по защита на личните данни 25.2.2022
78   Кремена Кръстева Николова    УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 25.2.2022
79   Екатерина Бончова Мишонова   ВО Главен вътрешен одитор 25.2.2022
80   Илона Вячеславовна Димитрова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 28.2.2022
81   Димитър Йонев Димитров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Вл. Варненчик" 28.2.2022
82   Цветелина Недкова Борисова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 28.2.2022
83   Дарина Янчева Попова   ДГ№39"Приказка" Директор 28.2.2022
84   Галина Николова Димова   ДГ№2"Щастливо детство" Директор 1.3.2022
85   Елена Колева Христова   ОМД Гл. експерт "Младежки програми и партньорства" 4.3.2022
86   Светослава Владимирова Николова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 4.3.2022
87   Магдалена Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. експерт "Здравословни и безопасни условия на труд" 4.3.2022
88   Жасмина Георгиева Янчева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 4.3.2022
89   Йордан Веселинов Добрев   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 4.3.2022
90   Светлан Николов Огнев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Вл. Варненчик" 4.3.2022
91   Тодор Петков Кундев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Вл. Варненчик" 4.3.2022
92   Стефка Георгиева Панайотова   УСКОР Гл. специалист "Опазване на обществения ред и околната среда" 4.3.2022
93   Стиляна Иванова Радева   дг№50"Зорница" Директор 4.3.2022
94   Снежина Дамянова Дамянова   ДГ№30"Синчец" Директор 4.3.2022
95   Албена Стефанова Василева   ДГ№24"Детско градче" Директор 4.3.2022
96   Николай Иванов Пискулийски   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район"Приморски" 9.3.2022
97   Тодор Николов Колев   ЕООС Директор 9.3.2022
98   Алина Николаева Блажева   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 9.3.2022
99   Енчо Симеонов Георгиев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Младост" 9.3.2022
100   Георги Николаев Николов   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 9.3.2022
101   Пламена Георгиева Драганова   ФСД Старши счетоводител 9.3.2022
102   Цанко Киров Цанков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Младост" 9.3.2022
103   Катя Димитрова Граматикова   СД Гл. експерт "Хора с увреждания" 10.3.2022
104   Теодора Йорданова Тодорова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за деца" 10.3.2022
105   Гинка Николаева Стефанова   Туризъм Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 10.3.2022
106   Драгомира Костова Македонска   ДГ№36"Морска звездица" Директор 10.3.2022
107   Кремена Йорданова Йорданова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 10.3.2022
108   Александър Ангелов Александров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Аспарухово" 11.3.2022
109   Ирена Ганева Русчева   ДГ№29"Звънче" Директор 11.3.2022
110 8 Стела Веселинова Докова   ПНО юрисконсулт 11.3.2022
111   Сибила Евгениева Марчева   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 14.3.2022
112   Марин Николов Урумов   ОПБК/КР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 14.3.2022
113   Нели Николова Йотовска   ФиБ Началник на отдел 14.3.2022
114   Валентина Стоянова Димитрова   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Приморски" 16.3.2022
115   Благовест Малешков Малешков   ОПБК/КР Старши инспектор "Контрол и регистрация" 16.3.2022
116   Гергана Стоянова Железова  18.3.2022 АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 16.3.2022
117   Атанас Иванов Греков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Приморски" 16.3.2022
118   Веселин Кръстев Василев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Вл. Варненчик" 16.3.2022
119   Дора Петкова Кръстева   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 16.3.2022
120   Светлана Стойчева Цанева   ПНО Главен юрисконсулт 16.3.2022
121 48 Жасмина Асенова Асенова   ИИБ мл. Експерт "Озеленяване" 16.3.2022
122   Владимир Николов Стойков   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 16.3.2022
123   Николай Добрев Узунов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 16.3.2022
124   Светла Веселинова Вутова   МД Ст. експерт "Обслужване на данъкоплатци" 16.3.2022
125   Крум Ламбов Стефанов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 17.3.2022
126   Димитър Светломиров Николов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 17.3.2022
127   Янка Борисова Иванова   ДГ№16"Слънчева дъга" Директор 17.3.2022
128   Живко Атанасов Стамболов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Приморски" 18.3.2022
129   Марин Йорданов Николов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 18.3.2022
130   Ирена Руменова Димитрова    ФСД Старши счетоводител 18.3.2022
131   Красимир Рачев Рачев   УСКОР Началник на отдел 18.3.2022
132   Мариана Пейчева Сотирова   ФСД Старши счетоводител 21.3.2022
133 6 Вяра Мирчева Георгиева   ОПБК ветеринарен лекар 21.3.2022
134   Стефан Славов Стефанов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Приморски" 21.3.2022
135 7 Юлиана Генчева Христова   ДГ№11"Незабравка" Директор 22.3.2022
136   Жулиен Иванов Стефанов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 22.3.2022
137   Станимир Костадинов Танков   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 22.3.2022
138   Ирина Вълчева Коевчинова   Здравоепазване Гл. експерт ТРЗ 22.3.2022
139   Янислава Димитрова Шопова   СД Гл. експерт "Икономист" 23.3.2022
140   Янко Йорданов Зенгинов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 23.3.2022
141   Десислава Владимирова Даскалова   ОПБК/КР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 23.3.2022
142   Петър Атанасов Петров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Вл. Варненчик" 23.3.2022
143   Станимир Ганчев Ганев   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 23.3.2022
144   Пламен Неделчев Неделчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 23.3.2022
145   Валентина Николаева Миленкова   УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 24.3.2022
146   Тодор Иванов Манов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Одесос" 24.3.2022
147   Неда Ивайлова Димитрова    Здравоепазване Гл. експерт "Административно и материално-техническо осигуряване" 28.3.2022
148   Сашка Радославова Велева   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 28.3.2022
149   Лиляна Димитрова Лазарова - Янева   ЦПЛР-ЛЦ Директор 28.3.2022
150   Антония Маринова Димитрова   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 28.3.2022
    Top