нашите сайтове english

Декларации от № 301 до № 450

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна дирекция длъжност дата
301   Силвия Андреева Калинчева   ДЯ №3 „Зайо Байо“ Директор 13.4.2022
302   Милена Стефанова Иванова   УЧРАУ Гл. специалист "Техническо осигуряване" 13.4.2022
303   Галина Делчева Петрова   ОМД Гл. експерт "Строителство" 13.4.2022
304   Надежда Любенова Желязкова   Здравоепазване Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" 13.4.2022
305   Веселин Желязков Недялков   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 13.4.2022
306   Анна Каменова Георгиева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 13.4.2022
307   Анна Борисова Николова   ОМД Началник на отдел 13.4.2022
308   Стоянка Паскова Малчева   Хр. Комплекс Счетоводил-касиер 13.4.2022
309   Антоанета Иванова Хинева   ОМД Гл. експерт "Училища" 13.4.2022
310   Илияна Русева Тимнева   Здравоепазване Началник на отдел 13.4.2022
311   Маргарита Георгиева Василева-Николова   Хр. Комплекс Главен счетоводител 13.4.2022
312   Николай Петров Колев   Хр. Комплекс Управител 13.4.2022
313   Лиляна Господинова Стефанова   МД Гл. експерт "Информационни системи и база данни" 13.4.2022
314   Галина Димитрова Николова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 13.4.2022
315   Татяна Петрова Лазарова   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  14.4.2022
316   Теодора Йовчева Тодорова   ФСД Старши счетоводител 14.4.2022
317   Емилия Неделчева Венкова-Преспарова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 14.4.2022
318   Тома Иванов Тодоров   УЧРАУ Главен експерт "Видеонаблюдение" 14.4.2022
319 12 Драга Динкова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 14.4.2022
320   Диянка Илиева Пеева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  14.4.2022
321   Величка Георгиева Шабова   ФиБ Гл. инспектор "Контрол на собствени приходи"  14.4.2022
322   Дора Колева Дякова   ИИБ Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 14.4.2022
323   Станка Илиева Пантелеева     УС Главен специалист "Почивно дело и социален отдих" 14.4.2022
324   Дарина Ангелова Йорданова   ДЯ№8 „Щурче“ Директор 14.4.2022
325   Татяна Нейчева Георгиева   ТИЦ Главен експерт "Туристическа дейност" 14.4.2022
326   Мими Христова Георгиева   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  14.4.2022
327   Ралица Кръстева Димитрова    МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  14.4.2022
328   Свилен Петков Абушев   МД Началник на отдел 14.4.2022
329   Мима Колева Янкова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  14.4.2022
330   Анна Любомирова Иванова    МД Ст. инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 14.4.2022
331   Дарина  Матеева Стоянова    ДСП управител 14.4.2022
332   Боряна Петкова Георгиева   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  14.4.2022
333   Лидия Петкова Димитрова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  14.4.2022
334   Мария Димитрова Алексиева   МД Ст. специалист "Архив" 15.4.2022
335   Валентина Колева Костова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.4.2022
336   Диана Димитрова Колева   Хр. Комплекс ст. Счетоводител 15.4.2022
337   Дарина Тодорова Йотовска   ФиБ Гл. инспектор "Контрол на собствени приходи"  15.4.2022
338   Ивилина Георгиева Райкова   МД Гл. специалист "Архив" 15.4.2022
339   Петьо Радинов Петков   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 15.4.2022
340   Димитричка Георгиева Момчилова   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 15.4.2022
341   Гиновева Недкова Стоянова   МД Ст. инспектор "Принудително събиране" 15.4.2022
342   Христина Йорданова Христова     МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.4.2022
343   Анна Стойчева Стойкова   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.4.2022
344   Биляна Димитрова Дражева   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.4.2022
345   Ивайло Божидаров Иванов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.4.2022
346   Пламена Любенова Гочева    МД Мл. експерт "Актосъставяне"  15.4.2022
347   Даниела Петрова Бранева   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  15.4.2022
348   Лилия Вангелова Стериовска   ИИБ Гл.експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 15.4.2022
349   Мария Цветелинова Стоянова    ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 15.4.2022
350   Калина Йорданова Банкова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 18.4.2022
351   Евгени Георгиев Орманлиев   ОСИСД Началник на отдел 18.4.2022
352   Росица Димитрова Василева   ЕНОП Гл. експерт "Международни проекти и мониторинг" 18.4.2022
353   Александра Евгениева Александрова   Превенции Гл. експерт "Превенция на асоциалното поведение" 18.4.2022
354   Елена Георгиева Кенарова   ОМД Началник на отдел 19.4.2022
355   Вартухи Антонова Стоянова   КДР Счетоводител "Контрол по СФУК" 19.4.2022
356   Лилия Иванова Христова   КДР Старши счетоводител  19.4.2022
357   Наталия Бориславова Михайлова   ИАО Ст. експерт ЕСГРАОН 19.4.2022
358   Иванка Господинова Тодорова   ИАО Ст. експерт ЕСГРАОН 19.4.2022
359   Даниела Иванчева Клинкова    ЗКИ Гл. специалист "Регистратор на класифицирана информация" 19.4.2022
360   Диляна Константинова Георгиева    ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 19.4.2022
361   Венелин Михайлов Маринов   ЗКИ Гл. специалист "Доброволни формирования и РОСН" 19.4.2022
362   Лидия Михова Кънчева   ДГ№20"Бриз" Директор 19.4.2022
363   Людмила Илиева Дикова   УЧРАУ Ст. Специалист  Деловодител 19.4.2022
364   Никола Аврамов Колев   УСКОР Гл. експерт "Отбранително мобилизационна подготовка" 19.4.2022
365   Росен Иванов Димитров   УСКОР Гл. експерт "Завеждащ Регистратура за класифицирана информация" 19.4.2022
366   Десислава Димитрова Желева   ЕНОП Главен експерт "Видеонаблюдение" 19.4.2022
367   Десислава Игнатова Цветанова   ИИБ Гл. експерт "Енергиен мениджмънт" 19.4.2022
368   Богданка Недялкова Генкова   ГД№3"Звездичка" Директор 19.4.2022
369   Снежина Николова Власова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 20.4.2022
370   Димитрина Митова Гекова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 20.4.2022
371   Жасмина Петрова Василева   ДЯ №13 „Русалка“ Директор 20.4.2022
372   Даниела Валентинова Кузманова    ИИБ Началник на отдел 20.4.2022
373   Миколета Росенова Върбанова   ИАО Мл. експерт "Гражданско състояние" 20.4.2022
374   Пламен Колев Кънчев   ИИБ Гл. експерт "Телекомуникации" 20.4.2022
375   Гергана Пламенова Янкова   ЕООС Ст.инспектор "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 20.4.2022
376   Боряна Любенова Павлова   ЕООС Гл. експерт "Опазване на околната среда" 20.4.2022
377   Анелия Пеева Петлева-Стефанова    ОСИСД Гл. експерт "Дружества с общинско участие" 20.4.2022
378   Магдалена Георгиева Вълкова   ДГ№42"Българче" Директор 20.4.2022
379   Стефан Петров Петров   ИИБ Гл. експерт "В И К" 20.4.2022
380   Миглена Станчева Тръпкова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 20.4.2022
381   Анелия Димитрова Бодичева   ДГ№26"Изворче" Директор 20.4.2022
382   Петко Стоянов Бойновски   ОСИСД Директор 21.4.2022
383   Петя Василева Енева      ОСИСД Началник на отдел 21.4.2022
384   Ваня Илиева Стоева   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 21.4.2022
385   Силвестър Альошев Асенов   ИИБ Мл. експерт "ВиК" 21.4.2022
386   Марта Кирилова Виденова   АГУП Гл. експерт "Градоустройство"     21.4.2022
387   Шена Метова Хаджиева   АГУП Гл. експерт "Кадастър и регулация" 21.4.2022
388   Биляна Станчева Тодорова-Павлова   ЕООС Главен инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 21.4.2022
389   Галина Русева Йовчева   ДГ№32"Моряче" Директор 21.4.2022
390   Галя Господинова Георгиева    КОБС Началник на отдел 23.4.2022
391   Румяна Николаева Петрова   ИАО Гл. експерт "Сървърни платформи" 26.4.2022
392   Александър Драгомиров Драгнев   УСКОР Директор 26.4.2022
393   Гергана Дончева Славова   КДР Гл. експерт "Естетизация на градската среда" 26.4.2022
394 11 Сирануш Гарабед Агопова   ДГ№10"Карамфилче" Директор 26.4.2022
395   Владимир Веселов Минков   ЕНОП Гл. експерт "Национални оперативни програми" 26.4.2022
396   Светлана Христова Иванова   ОМД Старши счетоводител 27.4.2022
397   Десислава Стефанова Вълчева   УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 27.4.2022
398   Николина Любенова Димитрова   ФСД Старши счетоводител 27.4.2022
399   Небахат Нефет Кадир   ЕООС Главен инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 27.4.2022
400   Мария Кирилова Канзафирова   МД Началник на отдел 27.4.2022
401   Станислав Огнянов Йолов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 27.4.2022
402   Евгения Пейчева Иванова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  27.4.2022
403   Цветелина Иванова Цветкова-Андонова   ИАО Гл. експерт "Обредни дейности" 27.4.2022
404   Александра Георгиева Стойчева   КОБС Ст. експерт "Канцелария на Общински съвет" 27.4.2022
405   Екатерина Владиславова Стоянова 10.5.2022 ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 27.4.2022
406   Наталия Иванова Недялкова    ЕООС Гл. специалист "Управление на отпадъците" 27.4.2022
407   Хюсние Акиф Халил   ЕООС Гл. експерт "Опазване на околната среда" 27.4.2022
408   Илиана Василева Русева   ФСД Старши счетоводител 27.4.2022
409   Недялка Драганова Николова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 27.4.2022
410   Даниела Димитрова Гурева   ОСИСД Ст. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 27.4.2022
411   Йорданка Тодорова Великова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 27.4.2022
412   Нела Спасова Паскалева   ОСИСД Гл. инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 27.4.2022
413   Тодорка Николова Петрова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 27.4.2022
414   Ивета Иванова Гьонова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 27.4.2022
415   Стефка Георгиева Господинова   ФиБ Директор 27.4.2022
416   Златина Бойчева Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 28.4.2022
417   Нели Вълчева Пейкова   КСУВХ "Гергана" Директор 28.4.2022
418   Христинка Маринова Стоянова   ОСИСД Гл. специалист "Издирване и завземане на ОС" 28.4.2022
419   Яна Пламенова Жекова    УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 28.4.2022
420   Бранимир Христов Кузманов   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 28.4.2022
421   Антония Диянова Генова   ЕООС Гл. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 28.4.2022
422   Бисерка Младенова Алексиева   Превенции Гл. експерт "Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН" 28.4.2022
423   Таня Николова Кертикова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 28.4.2022
424   Десислава Спасова Кръстева    УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 28.4.2022
425   Стоян Тодоров Ненчев   ПНО Главен юрисконсулт 28.4.2022
426   Дарина Иванова Зафирова    ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 28.4.2022
427   Нора Стефанова Момчева   ръководен Секретар 28.4.2022
428   Елеонора Володиева Павлова    ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 28.4.2022
429   Елица Илиева Тодорова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 28.4.2022
430   Йоанна Христова Недева   ОМД Ст. експерт "Младежки програми и партньорства" 28.4.2022
431   Галина Иванова Райкова   ДГ№37"Пламъче" Директор 28.4.2022
432   Дияна Георгиева Йорданова    УЧРАУ Мл. експерт "Информационно и техническо осигуряване"  28.4.2022
433   Елена Светлозарова Димова   ИАО Гл. експерт "Управление на екологични проекти"   28.4.2022
434   Светлана Александрова Петрова    КОБС Гл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 28.4.2022
435   Светла Николова Маринова   ПНО Главен юрисконсулт 28.4.2022
436   Джемиле Исмаилова Еминова   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 28.4.2022
437   Петя Валериева Горановска    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 28.4.2022
438   Христина Руменова Олянова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 28.4.2022
439   Стефан  Атанасов Савов   ФиБ Началник на отдел 28.4.2022
440   Диана Костадинова Борисова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 28.4.2022
441   София Георгиева Колева   ОСИСД Гл. експерт "Търгове и конкурси по ЗОС" 28.4.2022
442   Димитричка Петрова Радева   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 28.4.2022
443   Петранка Дойчева Атанасова    Хр. Комплекс Заместник управител 28.4.2022
444   Стефка Веселинова Недева   ЕООС Ст. специалист "Опазване чистотата на обществените територии" 28.4.2022
445   Петранка Желева Николова   ДГ№21"Калина Малина" Директор 28.4.2022
446   Румянка Василева Начева   Туризъм Мл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 28.4.2022
447   Любослава Аргирова Аргирова 11.5.2022 ВК Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 28.4.2022
448   Полина Николаева Палюшева   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 28.4.2022
449   Боряна Крумова Соколова   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 28.4.2022
450   Десислава Ангелова Тодорова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 28.4.2022
    Top