нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1390/17.05.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - Заповед № 1390/17.05.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

Апартаменти за гости 

"ФС Сирена"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ" № 7, ет. 2, ап. 6

Апартаменти за гости

"Апартамент Хепи Моментс", "Flat Happy Moments"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА", № 3, ет. 3/4, ап. 6

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ОДРИН", № 10, ет. 2, ап. 2

Апартаменти за гости

"Гранд Релакс";"Grand Relax"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ДРАСОВ", № 5, ет. 1, ап. 1

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, вх. А, ет. 4, ап. 28

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, № 76, вх. А, ет. 3, ап. 18

Апартаменти за гости

"Камелия"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ."КНЯЗ БОРИС I", № 147, ет. 3, ап. 7, сграда 1

Стаи за гости

"Камелия"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ."КНЯЗ БОРИС I", № 147, ет.3 и ет.4, сграда 1

Апартаменти за гости

"Сирена Апартмънтс Д-11"; "Sirena Apartments D-11"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Сирена апартмънтс", вх. Д, ет. 1, ап. Д-11

Апартаменти за гости

"Симфония 11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Бриз-юг"УЛ.Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ, № 5, вх. Б, ет. 11, ап. 63

Апартаменти за гости

"Симфония 12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Бриз", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ", № 5, вх. Б, ет. 12, ап. 100

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к."Бриз - юг" , УЛ.Д-Р "ЛЮБЕН ПОПОВ", № 5, вх. А, ет. 13, ап. 54

Апартаменти за гости

"Делукс 4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ. "49-та", № 15, вх. А, ет. 4, ап. А 18

Апартаменти за гости

"Делукс 7"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "49-та", № 15, вх. Б, ет. 4, ап. Б19

Апартаменти за гости

"Делукс 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "49-та", № 15, вх. Б, ет. 4, ап. Б18

Апартаменти за гости

"Делукс 5"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "49-та", № 15, вх. Б, ет. 4, ап. Б17

Апартаменти за гости

"Фърст Лайн Сирена Бийч Апартмант", "First Line Sirena Beach Apartment "

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, к-с "Сирена апартмънс", вх. D, ет. 4, ап. D-22

Апартаменти за гости

"№ 1104"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТ.И ЕЛЕНА-ПОРТ ПАЛАС", № 6, ет. 11, ап. 1104

Апартаменти за гости

"№ 1103"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТ.И ЕЛЕНА-ПОРТ ПАЛАС", № 6, ет. 11, ап. 1103

Апартаменти за гости

"№ 1102"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТ.И ЕЛЕНА-ПОРТ ПАЛАС", № 6, ет. 11, ап. 1102

Апартаменти за гости

"№ 1101"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТ.И ЕЛЕНА-ПОРТ ПАЛАС", № 6, ет. 11, ап. 1101

Апартаменти за гости

"Апартамент 13"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ', № 38, ет. 6, ап. 13

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top