нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 1522/31.05.2022 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 Заповед № 1522/31.05.2022г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. Апартаменти за гости "Сентрал Суит"- 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА", № 17, ет. 4, ап. 3Б
  2. Стаи за гости "Лена" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Траката"/ м-ст "Ваялар", УЛ. "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" № 2, вх. А, ет. 1, ап. 5
  3. Апартаменти за гости "Ялта 014" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ж.к."Ялта", тяло А, ет. П-2, ап. 014
  4. Апартамент за гости "Искра Суит", "Iskra Suite"" - 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с 'Иглика 2", секция В, ет. 2, ап. В-8

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

    Top