нашите сайтове english

Резултати от конкурса

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА

 “Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна”, финансиран от Социална програма 2022 г. на Община Варна

Въз основа на проведен конкурс от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна след разглеждане и оценяване на проектните предложения, и на основание на изготвен протокол бяха класирани за финансиране следните малки проекти:

 

Организация

Наименование на проекта

1.

Сдружение „Младежки алианс“

„Извън екрана“

2.

Фондация „Радост за нашите деца“ 

„Готви сам с Радост Кулинариум“

3.

Сдружение „Развитие и интеграция“

 

„Подкрепа за успех“

4.

Спортен клуб за интеграция „Вихър“       

„Спорта – средство за самостоятелност и социална интеграция за хората с увреждания“

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………/П/……………

(Таня Василева)

 

Публикувано на 31.05.2022 г.

 

 

 

    Top