нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед №1470/25.05.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 

Заповед №1470-25.05.2022. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

  1. В1-0ЗЧ-2ЛВ-С0 Стаи за гости  "Зиги Фолк Фест" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Аспарухово, УЛ. "ЗЕЛЕНИКА-8-МА", № 5
  2. В1-0ЗЩ-2ЛД-А0 Апартаменти за гости   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАЙЛО", № 68, ет. 1, ап. 1

3. В1-0ЗЦ-2Л8-А0 Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ГЕОРГИ РАКОВСКИ", № 68, ет. 3, ап. 64, сграда №3

  1. В1-0ЗШ-2ЛГ-А0 Апартаменти за гости   "Джулия централ апартмънт"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.СОЛУН, № 10, ет. 5, ап. 8
  2. В1-0И0-2М4-А0 Апартаменти за гости "Черно Море Варна" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БАБА РАДА", № 14, ет. 2, ап. 3
  3. В1-0ЗЮ-0ЦХ-А0 Апартаменти за гости        "Кабакум Морски Бриз 1"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к." Чайка", ет. 3, ап. 4, ПИ № 10135.2573.266.1.4
  4. В1-0ЗЯ-2ЛЗ-С0 Стаи за гости          "Вила Холидей"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "Вилна зона", пл. № 1018-А, кв. 65, парцел IX
  5. В1-0И1-2МД-С0 Стаи за гости          "Вила Стефи"          9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СЕМЬОН ДЕЖНЬОВ", № 6

       Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

    Top